shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Normen en waarden

REGLEMENT FFK DIAMONDS

 • Training op gepast schoeisel / Voetbalschoenen of kunstgras-schoenen.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
 • Veters gestrikt.
 • Kousen omhoog, net onder de knie.
 • Discipline tijdens de uitleg van de trainers : Stilte en luisteren.
 • Tijdige aanwezigheid bij de trainingen en wedstrijden.
 • Te laat aanwezig bij een training en/of wedstrijd betekent dat de betreffende speler NIET meer deel kan nemen aan de training en/of wedstrijd. Gebeurt dit vaker, dan zullen daar passende maatregelen voor genomen worden. Dit kan betekenen dat de speler niet meer deel kan nemen aan het Project van FFK Diamonds.
 • Mocht er een structureel probleem zijn met het op tijd komen voor de trainingen, dan dient dit met Marco de Jong overlegd te worden en dan wordt bekeken of we tot een oplossing kunnen komen.
 • Afmelding-verplichting van de speler, indien de speler niet aanwezig kan zijn. Dit onder vermelding van reden.
 • Afmelding dient plaats te vinden middels een app naar Marco de Jong. Dit minimaal de dag voor de betreffende training. Afmelding op de trainings- of wedstrijddag zal dan een afmelding moeten zijn op basis van Overmacht.
 • % Trainingsopkomst dient toereikend te zijn, om actief te mogen blijven bij het Project van FFK Diamonds.
 • Het % Trainingsopkomst wordt berekend op basis van aanwezige trainingen van de speler. Wordt een speler wel afgemeld, dan betekent dit overigens wel dat dit nadelig is voor zijn % Trainingsopkomst.
 • Van zowel de Elite-spelers als de Diamonds-spelers wordt verwacht dat ze alle trainingen aanwezig zullen zijn.
 • Elite-spelers : 4 uur per week.
 • Diamonds-spelers : 7 uur per week.
 • Spelers kunnen vanuit het Diamonds Project teruggezet worden naar het Elite-Project op basis van een onderbouwde reden : Een te laag % Trainingsopkomst – Onvoldoende vooruitgang – Discipline – Inzet – Niet uitvoeren van opdrachten – Etc.
 • Deelname van de spelers aan het Project van FFK Diamonds betekent dat de spelers voldaan hebben aan enkele selectie-criteria. Spelers moeten aan de voorwaarden van de selectie-criteria, waarbij gedurende het Project de lat steeds hoger gelegd wordt, blijven voldoen.
 • Bij onvoldoende vooruitgang of het niet kunnen voldoen aan de selectie-criteria kan door de Technische Staf van FFK Diamonds besloten worden dat de speler geen deel meer uitmaakt van de Diamonds, maar dat de betreffende speler opgenomen gaat worden in het Elite-Project.
 • Deelname aan de wedstrijden en/of toernooi is op basis van selectie door de Technische Staf van FFK Diamonds.
 • Wedstrijden worden gespeeld met de volgende leeftijdscategorieen :
  • u10  (2010)
  • u11  (2009)
  • u12  (2008)
  • u13  (2007)
  • u14  (2006)
 • Spelers kunnen van hun eigen leeftijdscategorie doorstromen naar een oudere leeftijdscategorie. Dit op basis van de vooruitgang die ze geboekt hebben en de weerstand die ze nodig hebben.
 • Spelers kunnen ingedeeld worden in een jongere leeftijdscategorie. Dit zal dan op basis zijn van hun fysieke vaardigheden.
 • Het is niet mogelijk om spelers onder te brengen in een jongere leeftijdscategorie op basis van hun voetbalcapaciteiten. Dit betekent dat de betreffende speler overgeplaatst gaat worden naar het Elite-Project.
 • Tijdens de trainingen zijn er 3 pauze-momenten : Na 30, 60 en 90 minuten.
 • Individuele Evaluaties per seizoen : 2.
 • Respect tussen spelers, ouders, trainers en scheidsrechters.
 • Geen coaching/aanwijzingen van de ouders voor, tijdens en na de trainingen en/of wedstrijden.
 • Opmerkingen en/of vragen is altijd mogelijk, maar wel na de training, aangezien we voor de training bezig zijn met de voorbereidingen, uitleg van de oefenvormen, etc.